معرکه گیری در خیابان و مار بازی


در این ویدیو مردی را مشاهده میکنید که معرکه گرفته است و میخواهد چند مار را با هم به جنگ بیندازد، اما... فقط يك مار را از صندوق بيرون آورد، ولي بالغ بر يك ساعت و نيم جماعتي را در تعليق نگه داشت كه مارهاي زيادي در جعبه ها هستند و قرار است با هم بجنگند ... اين از آداب معركه است كه اين جوان از نسل پيشين خود آموخته بود.

 ویدیوهای پیشنهادی