پرنده ای خوشرنگ از خانواده کلاغ ها! Eurasian jay


جیجاق پرنده ای است خوشرنگ و زیبا از خانواده کلاغ ها و البته پر سر و صدا با شنیدن صدایش در طبیعت نوعی وحشت به تنت می نشیند و...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها