دردسر سازی فرزند کارشناس تلویزیونی در برنامه زنده!


خبرنگار حوزه پنتاگون شبکه NBC در حال گزارش حملات هوایی ترکیه در سوریه بود که پسرش مقابل دوربین آمد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها