دردسر سازی فرزند کارشناس تلویزیونی در برنامه زنده!


خبرنگار حوزه پنتاگون شبکه NBC در حال گزارش حملات هوایی ترکیه در سوریه بود که پسرش مقابل دوربین آمد

 ویدیوهای پیشنهادی