اولین فیلم از حضور زنان در ورزشگاه آزادی


تصاویر دیدنی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی. امروز برای اولین بار به طور رسمی بانوان اجازه پیدا کردند برای تماشای باری ایران_کامبوج در ورزشگاه حاضر شوند.در این فیلم تصاویریی دیدنی از این حضور را تماشاکنید.

 ویدیوهای پیشنهادی