فیلم آویزان ماندن کودک از طبقه چهارم آپارتمان!


کودک خردسالی که از طبقه چهارم آپارتمانی در چین آویزان مانده بود با تلاش ماموران آتش‌نشانی نجات یافت. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی