قاچاق عضو بدن کودکان در چین


مراقب کودکانتان باشید هر ثانیه هزاران نفر ربوده میشوند وبه بردگی یا آنها را میکشند بخاطر قاچاق عضو بدن. لعنت خدا بر انسانهای ظالم وپول پرست، و ستمکار.. خدا آنها را از روی کره زمین محو کنه.

 ویدیوهای پیشنهادی