جسارت بدید ^-^ (کپشن مهم)


خب...اره ببخشید خیلی خیلی معزرت میخوام )-* قبلا هرچی گفتین نساختم بعدن-_- من الان یه اوسی دیگه دارم -_- ولی به خدا اگر تقدیمی نخواست میسازم ^-^ بای بای روزتون پرتقالی