آموزش پخت " دسر موس " - شیراز


طرز تهیه دسر موس در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.