تجهیزات ایمنی ساختمان | کار در ارتفاع


در کلیپ فوق نحوه بستن کمربند ایمنی کار در ارتفاع آموزش داده می شود. برای مشاهده قیمت و خرید کمربندهای کار در ارتفاع از بخش تجهیزات ایمنی و HSE سایت یک دو سه سازه بازدید نمائید. مرکز تماس: 28428787 28425424 لینک خرید کمربند ایمنی:

 ویدیوهای پیشنهادی