پذیرش دختران مجرد در هتل‌ها ممنوع نیست⚠️‼️❗️


به نقل از رئیس اتحادیه هتلداران یکی از استان ها٬ هیچ منع قانونی برای اقامت زنان تنها و مجرد در هتل‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در سراسر کشور همچنان برخی هتلداران از پذیرش زنان تنها و مجرد امتناع می‌کنند و آن ها را به اداره ی اماکن ارجاع می دهند. . . . آسوده بمانید ؛ چون ما حامی شما هستیم

 ویدیوهای پیشنهادی