صحبت های جالب مجری تلویزیون درباره حضور بانوان در آزادی


محمدرضا یزدانپرست مجری تلویزیون خطاب به زنان و مردانی که پنجشنبه عازم تماشای دیدار ایران و کامبوج هستند: "خواهرم حجابت را و برادرم شعارت را" را رعایت کنید تا ثابت شود این حق می تواند ادامه دار باشد!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها