روحانی در جلسه هیئت دولت: آمار ایجاد اشتغال طی یکسال اخیر افتخارآمیز است


روحانی در جلسه هیئت دولت: آمار ایجاد اشتغال طی یکسال اخیر افتخارآمیز است www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها