دادگاه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به ارزش بیش از ۷۶۴ میلیون دلار


دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به ارزش ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی