آنونس قسمت دوم گفتگو با اردشیر احمدی


پخش این برنامه جمعه شب، ساعت ۸ خواهد بود. در این قسمت گفتگویی بی پرده با جنجالی ترین وکیل سالهای اخیر کشور انجام شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی