محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق حرفه ای قطعات خودرو


شبکه خبر- 10 مهر 98- 13:00|محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی