صحنه عجیب فرار متهم و پلیس بخاطر شکتن لوله گاز


ماموران پلیس قصد داشتند متهمی را که روی دیوار خانه ای رفته بود بازداشت کنند اما او مقاومت می کرد و زمانی که ماموران خواستند از لوله گاز بالا بروند لوله شکست. در این فیلم جزئیات بیشتری از این حادثه عجیب را می بینید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها