کشف ۱۳ تن طلا از زیرزمین خانه یک شهردار!


ماموران پلیس گانژو چین از خانه «ژانگ کی» شهردار سابق این شهر ۱۳.۵ تن طلا پیدا کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی