نحوه اجرای دیوار حائل زیرزمین


در ویدئو کوتاه زیر نحوه اجرای سازه نگهبان (دیوار حائی) به صورت کلی و شماتیک نمایش داده شده است. صفر تا صد سازه با یک دو سه سازه مرکز تماس: 28428787 28425424

 ویدیوهای پیشنهادی