سوژه ی جدید باشگاه خبرنگاران جوان: مایکل جکسون!


باشگاه خبرنگاران جوان که هر دفعه روز به روز به تعداد مطالب دروغ و شایعات مضحکش اضافه میشه، این دفعه بر روی مایکل جکسون کلیک کرده و با بی شرمی تمام سه مطلب دروغ و کذب رو درباره ی این شخصیت منتشر کرده. باشگاه خبرنگاران که ادعا می کنه منابعش درست و موثق اند، در این مستند اثبات میشه که واقعا منابعش تا چه حد قابل اعتماد اند و اگر منابعشون درست و موثق بود، چرا سایت منابعشون در ایران فیلتره؟!! مستندهای انجمن حامیان مایکل جکسون☮ ● افشای حقیقت درباره مدارک کودک آزاری مایکل جکسون : http://www.namasha.com/v/glckcEaa —------— ● مستندی کامل در مورد چگونگی سفید شدن پوست مایکل جکسون : http://www.namasha.com/v/4rW9iJyq —------— ● مستند رازِ قتلِ مایکل جکسون (+بررسی سخنان آقای رائفی‌پور) : http://www.namasha.com/v/Cl2qFHVd —------— ● مستند سیاست‌های شبکه «من‌وتو» در قبال مایکل جکسون : http://www.namasha.com/v/zeoMUiPY —------— ● مایکل جکسون، یک بشردوستِ به تمام معنا : http://www.namasha.com/v/1ylB9LoV —------— ● مستندی بسیار زیبا از زندگیِ مشهورترین انسانِ جهان : http://www.namasha.com/v/EQhR5fDk —------— ● سوتی خبرگزاری‌های ایران درباره مایکل جکسون : http://www.namasha.com/v/qH5f9V54 **** افشای حقیقت درباره مدارک کودک آزاری مایکل جکسون! پرده برداری از ر

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها