تصادف جنجالی پورشه با پراید


در فیلم تصادف بالا متاسفانه شاهد فوت یک جوان اصفهانی هستیم که بی‌گناه در دام یک تصادف جان خود را از دست داد و به خاطر بی مسئولیتی یک فرد و نداشتن فرهنگ رانندگی یک خانواده عزادار شد. رعایت نکردن قوانین و نداشتن فرهنگ رانندگی الزاما همیشه دامن گیر فردی نمی‌شود که قوانین را زیر پا می‌گذارد گاهی یک فرد بی‌گناه و معصوم را به دام مرگ می‌کشاند. اشتباهات رانندگی بر روی زندگی دیگران ممکن است سایه بندازد گاهی یک اشتباه موجب تباهی یک زندگی می‌شود که دیگر امکان بازگشت ندارد.

 ویدیوهای پیشنهادی