برنج ایرانی می خریم، برنج خارجی می خوریم!


بی توجهی نهادهای نظارتی باعث شده مردم با پدیده ای به نام برنج مخلوط مواجه شده اند! منبع: جام جم آنلاین

 ویدیوهای پیشنهادی