لعيا كيست؟ يك دختر مهربون؟ يا يك شيطان دروغگو و تهمت زن؟؟؟


خب بهـترهـ از امروز ب بعد هـمتون لعيا رو بشناسيد اون هيچوقت با من خوب نبود از اتنا هـم سو استفاده كرد و اون حتى دروغ ميگفت ك من ميخوام شخصيتاشو بدزدم =/// اينجورى لعيارو بشناسيد و من فقط قصد داشتم كمكتون كنم ك بهـتون ضربه نزنه اين دختره خعلى خطرناكه ^^ يهو ميگه تقديمى دارى :|||||| ميرى ميبينى چاقو زير گردنت كشيده :///

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها