دیگر جایی برای پنهان شدن نیست | بررسی سه سامانه پدافند موشکی ایران


قدرت موشکی ایران یکی از دستاورد‌های بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه فناوری‌های نظامی و قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود. نقطه شروع این پیشرفت را می‌توان دوران جنگ تحمیلی دانست. امروزه با تکیه بر توانمندی داخلی، موشک‌های جدیدی توسط نیرو‌های مسلح کشور رونمایی می‌شود.کلیپی را در ادامه مشاهده می‌کنید که به بررسی سه سامانه پدافندی سوم خرداد، پانزده خرداد و باور ۳۷۳ پرداخته است.

 ویدیوهای پیشنهادی