از اخراجی‌ها تا ماجرای نیم‌روز | آزمون و خطای دنباله‌سازی در سینمای ایران


گزارش اختصاصی از آرت‌تاکس: دنباله سازی در سینمای جهان قدمتی دیرینه دارد و چند سالی‌ست که جای خود را در سینمای ایران باز کرده. در این گزارش بر تاریخچه‌ی دنباله سازی در سینمای ایران مروری خواهیم داشت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها