نبض دوباره


با کمک شما عزیزان و تعدادی از خیرین همیشه همراه برای 10 خانواده اهداکننده، گیرندگان اعضای پیوندی و نیازمندان اعضا که در استان‌های سیل زده منزل مسکونی و زمین های کشاورزی خود را از دست داده بودند، اقلام اصلی زندگی تهیه شد. گزارش تصویری پیش رو فعالیت تعداد زیادی از همکاران همیشه همراه خانواده بزرگ انجمن اهدای عضو ایرانیان را به تصویر کشیده است. همتی که با سخاوت و بخشندگی شما شروع شد و توانست لبخندی رضایت‌بخش بر لبان عزیزانمان بنشاند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها