با «فامیل دور» مشهور شدم اما «لقمه» را بیشتر از «فامیل دور» دوست دارم


محمد لقمانیان عروسک گردان «فامیل دور» و طراح «لقمه شو» میهمان استودیوی تصویری خبرگزاری فارس بود و در این برنامه برای ما یک شعبده بازی انجام داد.