شوخی محمدجواد آذری جهرمی با رضا رشیدپور


حمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رضا رشیدپور مجری سرشناس برنامه حالا خورشید برای حضور در این برنامه شوخی جالبی کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی