"فضای بازار کار با راه‌اندازی آزمون گرم‌تر از قبل شده است"


صحبت‌های شنیدنی موسس شبکه اجتماعی "پروفایل" را پیرامون وضعیت بازار کار و نقش آزمون استخدام بخش خصوصی در کم کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار را بشنوید.

 ویدیوهای پیشنهادی