فتوکلیپ طنز گیلکی«گوساله‌‌ی حمزه علی!» از داوود خانی خلیفه‌محله


طنز گیلکی حَمزالی کولو !( گوساله‌‌ی حمزه علی!) از داوود خانی خلیفه‌محله این فتوکلیپ طنز، گیلکی گپ و گفتی است بین مادر و پسر که پسر، به تعریف و تمجید از زنش می‌پردازد.

 ویدیوهای پیشنهادی