تقدیم به تمام بانوان سرزمین ایران زمین....


(،سحر رحمت خدا بر تو و صبر بر خانواده داغدارت... و تسلیت به تمام مردم کشورمان و خصوصا بانوان این سرزمین)

 ویدیوهای پیشنهادی