استان برابانت شمالی - کشور هلند


استان برابانت شمالی در سال ۱۸۱۵ میلادی با ۴۹۱۹ کیلومترمربع مساحت در جنوب کشور هلند در مرز با کشور بلژیک قرار دارد. مرکز این استان شهر سرتوخن بوس و بزرگترین شهر آن نیز آیندهوون نام دارد.

 ویدیوهای پیشنهادی