انفجار کنترل مین های بجای مانده از تروریست ها توسط ارتش سوریه در درعا


 ویدیوهای پیشنهادی