حاج محمود کریمی - روضه ( آسمان در نظر خلق بیابان بلاست )


این قطعه مربوط به عزاداری شام غریبان حسینی، در سال ۱۳۹۸ مى باشد كه در حسینیه امام خمینی ( رحمة الله ) اجرا شده است. جهت دسترسى به آثار حاج محمود كریمى، مى توانید به سایت www.fotros.ir مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی