هوشیار شو (قسمت اول)


شما چقدر از تمرینات مایندفولنس در زندگی روزمره خود استفاده می کنید؟ قصد داریم در مجموعه ویدیو های "هوشیار شو" هر بار یک تمرین را با هم مرور کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی