"آزمون گام بزرگ و موثری در حیطه استخدام محسوب می‌شود"


نظر خانم حمیرا نیک‌رو مدیر منابع انسانی شرکت «گرین وب» را درباره امتیازات آزمون استخدام بخش خصوصی بشنوید.

 ویدیوهای پیشنهادی