پهپاد سمپاش , باغات ، جنگل , نخل ومزارع


پهپاد T16 باقابلیت سمپاشی مزارع ، باغات ، نخل ها وجنگل های بلوط تلفن سفارش 09121468505 مسعود رحیمی

 ویدیوهای پیشنهادی