فیلم روضه خوانی روحانی در جلسه هیئت دولت


رئیس جمهور کشورمان امروز در جلسه هیئت دولت، روضه خوانی کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی