ماجرای ربودن نوزاد یک روزه از بیمارستان توسط سارق زن


دزدیدن نوزاد یک روزه از بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار و پس از روزها انتظار خانواده، پیدا شدن و تحویل نوزاد به خانواده نوزاد، خبر داغ روزهای گذشت بود. جزییات این دزدی را از زبان سارق زن می شنویم.

 ویدیوهای پیشنهادی