پادکست عکاسی صادکست ۱۵ - گوشی بخرم یا دوربین ؟ مقایسه دوربین موبایل با دوربین عکاسی


گوشی بخرم یا دوربین ؟ این سوال همیشه از من میشه ؛ و من در پادکست عکاسی صادکست 15 در موردش صحبت کردم. برای مقایسه دوربین موبایل با دوربین عکاسی باید به کاربردش برای خودتون نگاه کنید و از خودتون بپرسید که کدوم برای من بهتره ؟ گوش کردن به پادکست عکاسی صادکست ۱۵ در سایت رضاصاد اینستاگرام رضاصاد کانال تلگرام رضاصاد صفحه اصلی پادکست های عکاسی صادکست

 ویدیوهای پیشنهادی