روایت شهادت در روزگاری بی شهید


مستند "پرواز 232" روایت پرواز 232 ساخته حمید سلیمیان به حادثه سقوط پرواز سرداران وقت سپاه در سال 1384 در آذربایجان غربی و به زندگی و خصوصیات شخصیتی سردار شهید احمد کاظمی که در این حادثه به شهادت رسید می پردازد. برای دیدن این مستند ارزشی به سایت سینمامارکت مراجعه کنید :

 ویدیوهای پیشنهادی