چرا موز گران شد؟


"مصطفی دارایی نژاد" رییس اتحادیه بارفروشان درباره گرانی موز پاسخ می دهد.

 ویدیوهای پیشنهادی