تولید تسمه جامبو


تولید تسمه های جامبو بگ با استفاده از نخ cf و گراماژ مختلف و در عرض ۵ و ۶ سانتی متری