اقدامات وزارت دادگستری در حوزه مبارزه با زمین‌خواری چه بوده است؟


"سیدعلیرضا آوایی"  در برنامه صبحگاهی سلام صبح بخیر: برای وزارت دادگستری در حوزه زمین خواری و باستی هیلز وظیفه ای تعریف نشده است!

 ویدیوهای پیشنهادی