سقف پاسیو و حیاط خلوت.02122368270 - noorgircenter -


http://noorgircenter.com/patioaval.html مجری انواع پوششهای نورگیر وسقف های سبک ونورگیرهای ساختمانی ،پوشش سقف حیاط خلوت ،پوشش نورگیرپاسیو، پوشش سقف پاسیو وسقف حیاط خلوت،پوشش استخر،نورگیرحیاط خلوت، گلخانه، پارکینگ ،بالکن و...بااستفاده از نورگیر های حبابی(کوپل) یاپایه وحباب وهمچنین ورقهای پلی کربنات دویاچند جداره ساده ومثلثی و ورقهای پلی کربنات تخت (فلت)و ورق اکرولیک. سقف حیاط خلوت-پوشش حیاط خلوت-پوشش نورگیر-سقف پاسیو #پوشش حیاط خلوت #سقف حیاط خلوت #پوشش نورگیر #نورگیر #سقف پاسیو #پوشش پاسیو

 ویدیوهای پیشنهادی