واکنش جالب مجری به اظهارات جهانگیری!


واکنش مجری تلویزیون به اظهارات جهانگیری درباره انبار کالاهای اساسی مردم

 ویدیوهای پیشنهادی