نجات فیل های گرفتار شده در مالزی


مالزی؛ فیل‌های گرفتار در گودال پر از گل نجات پیدا کردند

 ویدیوهای پیشنهادی