درد و دل کردن با همکار و دوست اجتماعی ( جنس مخالف )


درد و دل کردن با جنس مخالف مراجع های بسیار زیادی داشتم که ادعا میکنند که همیشه سالم زندگی کردند و هیچ وقت دنبال روبط متعدد و دوستی با جنس مخالف نبودند و بطور ناخواسته وارد رابطه ی فرازناشویی شدند که من یکی از علت هاشو امروز براتون توضیح دادم، به نظر شما چه عوال دیگه ای در ایجاد رابطه ی فرازناشویی دخیله؟ آیا شاهد چنین اتفاقاتی در بین دوستان و آشنایانتان بودید؟ جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره ۷۷۹۷۶۱۰۳ و ۷۷۹۴۳۰۷۸ تماس بگیرید. آدرس سایت:www.azmoshaverbepors.com

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها