بازسازی واقعه غدیر در صحن غدیر حرم مطهر رضوی


بازسازی واقعه غدیر - برماست كه پیام غدیر را برسانیم؛ چرا كه این وظیفه را پیامبر رحمتمان بر ما بایسته ساخت: «فَلْیُبَلِّغِ الحاضِرُ الغایِبَ و الوالدُ الوَلَدَ إلی یومِ القیامَه» «پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان برسانند... تا روز رستاخیز.»

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها