مصاحبه کیمیا علیزاده پس از برد از رقیب کروات


کیمیا علیزاده در المپیک اولین رقیب خود را شکست داد. لینک زیر: http://www.myindustry.ir/doc/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa/

 ویدیوهای پیشنهادی