سعيد فتحى روشن در فینال عصر جدید ۲۸ مرداد


سعيد فتحى روشن چهارمين اجرای فینال #عصرجدید را با ذهن‌خوانى داوران آغاز کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی